Pagrindinis / Kursų katalogas / MyLift skolen drop-in kurs - Karš... (K20-LT-clone)

MyLift skolen drop-in kurs

MyLift skolen drop-in kurs - Karštieji darbai (K20-LT-clone)


Aprašymas
Kursas yra būtinas visiems, kurie ketina vykdyti karštuosius darbus. Jame supažindinama su įstatymais ir reglamentais, kurie yra taikomi asmenims, dirbantiems karštuosius darbus.
Kurso metu sužinosite, kaip įvertinti su karštaisiais darbais susijusią riziką, koks pavojus kyla, dirbant su skirtinga įranga įvairiose darbo vietose. Be to, aprašoma, kaip sumažinti riziką, paaiškinama, kaip užgesinti gaisrą.

Kurso struktūra:
• Saugumo informacija
• Įstatymai ir reglamentai
• Gaisro gesinimo teorija
• Elgesys gaisro metu
• Rizika
• Su įranga ir darbo vieta susiję pavojai
• Su dujų naudojimu susiję pavojai
• Pirmoji pagalba
Internetinis kursas yra lankstus ir praktiškas – kursą galite išklausyti Jums patogiu būdu, bet kur ir bet kada. Galite padalinti kursą į kelis užsiėmimus taip, kad jie geriausiai atitiktų Jūsų situaciją.

Norėdami gauti skaitmeninį sertifikatą (pažymėjimą), privalote:

• Išlaikyti internetinio kurso teorijos egzaminą
• Ne vėliau kaip per 3 mėnesįus nuo kurso užbaigimo atsiųsti gaisro gesinimo praktikos dokumentus.

Dokumentai, kurie turi būti užpildyti, taip pat praktinės gesinimo užduoties instrukcijos pateikiamos kurso metu.

Kurso trukmė: ~7.5 valandos.

Į kurso kainą įeina skaitmeninis vadovėlis, skaitmeninis pratybų sąsiuvinis (Anglų k.) ir skaitmeninis pažymėjimas.

Mūsų karštųjų darbų kursą patvirtino Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacija, jie taip pat yra atnaujinti pagal naują 2024 m. saugos reglamentą.

Užbaigę kursą, gausite Norvegijos priešgaisrinės apsaugos asociacijos skaitmeninį sertifikatą.
Turinys
 • intro
 • mylift_digital_kursing
 • Karštieji darbai
 • Telefono numeris - privalomas
 • Tikslas
 • Kurso struktūra
 • Ko išmoksite?
 • Kaip baigti kursą
 • Egzaminas
 • Kas yra karštieji darbai?
 • Įrangos ir darbo metodų pavyzdžiai
 • Pranešimas - praktikos dokumentai
 • Vadovėlis - FIRE PROTECTION during hot work (ENG)
 • Darbo knygelė - FIRE PROTECTION during hot work (ENG)
 • 1 dalis – Karštųjų darbų saugumo taisyklės
 • Karštųjų darbų saugumo taisyklės
 • Karštųjų darbų sukeltas gaisras – Priešgaisrinis departamentas
 • Karštųjų darbų sukeltas gaisras – draudimo bendrovės
 • Milijoninės draudimo išmokos
 • Sertifikavimo schema
 • Sertifikatas
 • Sertifikavimo schemos Skandinavijoje
 • 1 dalis – Sertifikavimo schema
 • 2 dalis – Įstatymai ir reglamentai
 • Įstatymai ir reglamentai
 • Apžvalga - įstatymai ir reglamentai
 • Įstatymai ir reglamentai
 • Gaisro ir sprogimų prevencijos įstatymas
 • Darbo aplinkos įstatymas
 • Vidaus kontrolės reglamentas
 • Darbo atlikimo, įrangos naudojimo reglamentai ir susiję techniniai reikalavimai
 • Darbo atlikimo reglamentas
 • Viešieji reglamentai
 • Draudimo bendrovių reikalavimai
 • Kada taikomos saugumo taisyklės?
 • 3 punktas - Susitarimai su rangovais
 • 4.1 punktas–Kontrolinis sąrašas
 • 4.2 punktas – degios medžiagos
 • 4.3 punktas - Angų sandarinimas
 • 4.4 punktas – tinkama gesinimo įranga
 • 4.5 punktas – priešgaisrinės saugos specialistas
 • 4.6 punktas –galiojantis sertifikatas
 • 5 punktas – Karštieji darbai ant stogų
 • Užpildykite žodžius - Užduotis
 • Įstatymų ir reglamentų pažeidimas – atsakomybė ir bausmės
 • Įstatymų ir reglamentų pažeidimas – priežastinis ryšys
 • 2 dalis – Įstatymai ir reglamentai
 • 3 dalis – Gaisras ir gaisrų gesinimo teorija
 • gaisras ir gaisrų gesinimo teorija
 • Kas yra gaisras?
 • Gaisrų tipai
 • Gaisro fazės
 • Degimo trikampis
 • Degimo trikampis – užduotis
 • Užsidegimas
 • Pliūpsnio temperatūra ir užsidegimo temperatūra
 • Šilumos perdavimas
 • Šilumos perdavimas – laidumas
 • Laidumas - animacija
 • Šilumos perdavimas– konvekcija
 • Konvekcija - animacija
 • Šilumos perdavimas – spinduliavimas
 • Spinduliavimas - animacija
 • Šilumos perdavimas – įkaitusios dalelės
 • Įkaitusios dalelės - animacija
 • Gaisro plitimas
 • Gaisro augimas
 • Padvigubėjimo principas
 • Pasyvi priešgaisrinė apsauga
 • Gaisro gesinimas – keturi gesinimo metodai
 • Gaisro gesinimas – metodas
 • Gaisro gesinimas - Vanduo
 • Įspėjimas!
 • Nedarykite to namuose: Vanduo aliejuje
 • Gaisro gesinimas - milteliai
 • Gaisro gesinimas – dujos
 • Nutempkite žodžius - užduotis
 • Gesinimas – reikalavimai įrangai
 • Gesintuvų klasės
 • Gesinimas – patikrinimas, apžiūra ir priežiūra
 • Gesinimas - apžiūra
 • 3 dalis – Gaisro gesinimo teorija
 • 4 dalis – Elgesys gaisro atveju
 • Elgesys gaisro atveju
 • Gaisro atveju
 • Išmokite gesinti - apsauga nuo gaisro karšto darbo metu
 • Dujų sukelti gaisrai
 • Kur nukreipti gesintuvą - užduotis
 • Liepsnojantys rūbai
 • Liepsnojantys rūbai - animacija
 • Procese dalyvaujančios šalys ir gaisro protrūkis
 • Darbdavys
 • Policija
 • Darbo inspekcija
 • Draudimo bendrovės
 • Gaisro pasekmės
 • 4 dalis – Elgesys gaisro atveju
 • 5 dalis – Rizika
 • Rizika
 • Kas yra rizika?
 • Rizikos vertinimas
 • Planavimas
 • Vertinimas
 • Priemonės
 • Rizikos identifikavimas ir vertinimas
 • Rizikos planavimas ir vertinimas
 • Rizikos vertinimas praktikoje
 • Pareiga patikrinti ir pareiga informuoti
 • Darbdavio pareiga informuoti
 • Darbuotojo pareiga patikrinti
 • Priemonės
 • Priemonės – priešgaisrinės saugos specialistas
 • Priešgaisrinės saugos specialisto pareigos
 • Priešgaisrinės saugos specialistas – Ypatingi atvejai
 • Priešgaisrinės saugos specialistas – užbaigus karštuosius darbus
 • Dokumentacija – Kontrolinis sąrašas
 • Kontrolinis sąrašas
 • Kontrolinis sąrašas 2
 • Kontrolinis sąrašas 3
 • Kontrolinis sąrašas 4
 • Kontrolinis sąrašas 5
 • Kontrolinis sąrašas 6
 • 5 dalis – Kas yra rizika?
 • 6 dalis – Su įranga ir darbo vieta susiję pavojai
 • Su įranga ir darbo vieta susiję pavojai
 • Įrenginiai
 • Atviros liepsnos degikliai
 • Karštas oras
 • Degikliai su degimo kamera (karštas oras)
 • Kampiniai šlifuokliai ir pjūklai
 • Stogo dengimas – atvira liepsna
 • Stogo dengimas – karštas oras
 • Stogo dengimas – įkaitintas bitumas
 • Stogo dengimas – kiti pavojai
 • Karšti darbai talpyklose
 • Budintis asmuo
 • 6 dalis – Su įranga ir darbo vieta susiję pavojai
 • 7 dalis – Su dujų naudojimu susijęs pavojus
 • su dujų naudojimu susijęs pavojus
 • Dujų balionų spalvų kodai
 • Dujų balionai
 • Dujų nuotėkiai
 • Propanas
 • Deguonis
 • Acetilenas
 • 7 dalis – Su dujų naudojimu susiję pavojai
 • 8 dalis – Pirmoji pagalba
 • Pirmoji pagalba
 • Nudegimai
 • Nedideli nudegimai
 • Sustabdykite degimo procesą
 • Atvėsinkite žaizdą
 • Nudegimų uždengimas
 • Žaizdos valymas
 • Užpildykite žodžius - Užduotis
 • Apsinuodijimas anglies monoksidu
 • Bendroji pirmoji pagalba
 • Reanimavimas – dirbtinis kvėpavimas
 • Širdies masažas
 • Kraujavimo sustabdymas
 • 8 dalis – Pirmoji pagalba
 • Egzaminas
 • Išvados ir egzaminas
 • Egzaminas - Karštieji darbai 2024
 • Karštųjų darbų sertifikatai
Baigimo taisyklės
 • Reikia baigti visus skyrius
 • Veda prie sertifikato už: Nuolatos